Cod y Modiwl DD10820  
Teitl y Modiwl PROSIECT YMARFEROL ESTYNEDIG  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Owen  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Andrew J Freeman  
Rhagofynion DD10520 Unrhyw ddau o`r tri modiwl canlynol:, DD10120 , DD10320  
Manylion y cyrsiau Eraill   120 Awr Prosiect. Prosiect ymarferol  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Prosiect grwp Prosiect Gr P: Prosiect grwp, yr asesir cyfraniad yr unigolyn iddo.60%
Asesiad Semester Adroddiad ysgrifenedig ar y broses, lle gofynnir i'r myfyrwyr gynnig sylwebaeth ar y broses o ddyfeisio a chreu'r prosiect.  40%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau''r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru
Dyfeisio prosiect ymarferol a''i ddatblygu, gan ddefnyddio technegau ymchwil perthnasol.
Cydweithio gyda myfyrwyr eraill.
Archwilio dulliau ac ardduliau perfformiadol a chyflwyniadol a fydd yn caniatau iddynt gyflwyno''r prosiect mewn modd effeithiol.

Disgrifiad cryno

Fe fydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i grwp o fyfyrwyr i edrych dros y gwaith y byddant wedi ei gyflawni yn yr Adran (yn arbennig y modiwl craidd, DD10520).
Mae dull asesu`r modiwl wedi ei ddyfeisio er mwyn rhoi pwyslais ar y dasg o ddatblygu a chwblhau prosiect ymarferol mewn cydweithrediad gydag eraill. Ar yr un pryd, mae`n sicrhau bod pib unigolyn yn cael cyfle i arddangos hyd a lled ei d/ddealltwriaeth o`r prosiect ac o`r tasgiau gwahanol y bydd ef/hi wedi`u cwblhau yn ystod y broses.

Nod

Amcanion y modiwl hwn yw:
Arwain myfyrwyr i ail-ystyried agweddau ar y gwaith y byddant wedi ei gyflawni ym modiwlau Semester 1.
Dyfeisio a datblygu prosiect ymarferol a fydd yn amlygu dealltwriaeth o'r deunydd hwnnw.
Cyflwyno'r prosiect hwnnw mewn cydweithrediad a'u cydmyfyrwyr, gan ddefnyddio sgiliau dadansoddiadol, golygyddol a pherfformiadol perthnasol.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC