Cod y Modiwl DD21520  
Teitl y Modiwl CYFLWYNIAD I BERFFORMIO  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Owen  
Semester Semester 2  
Rhagofynion DD10520 , DD10120 Unrhyw ddau o`r modiwlau canlynol:, DD10320  
Manylion y cyrsiau Sesiwn Ymarferol   8 Awr 8 x 2 awr + arrdangosiad o waith ymarferol (tua 120 awr)  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Adroddiad Ymarferol: NODIADAU YMARFER AC YMCHWIL30%
Asesiad Semester Asesu Perfformiad: DATBLYGIAD A CHYFRANIAD IR BROSES YMARFER A PHERFFORMIO70%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
- trin y corff a`r llais fel offerynnau creu ystyr ac arwyddion ar lwyfan
- cyflwyno`u gwaith yn hyderus i gynulleidfa ddethol
- profi`u gallu i fyfyrio`n wrthrychol ar y broses ymarferol
- gosod trefn gymwys ar eu profiadau mewn dyddlyfr

Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn cyflwynir rhai o brif sgiliau perfformio drwy gyfrwng gwaith ymarferol gan ganolbwyntio ar elfennau sylfaenol megis corff yr actor, perthynas y corff a`r gofod, symbylu a sianelu emosiwn, ffocysu, canolbwyntio a defnyddio`r dychymyg.

Bydd y dosbarthiadau dwy awr wythnosol rhwng dechrau`r Semester a Gwyliau`r Pasg yn cael eu defnyddio i baratoi ar gyfer dangosiad ymarferol.   

Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:

- galluogi myfyrwyr i ennill profiad ymarferol o berfformio, a magu sgiliau penodol fel canolbwyntio, ymddiried, byrfyfyrio a.y.y.b.
- gosod gwaith creadigol y myfyrwyr mewn cyd-destun disgyblaethol

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Hanfodol
Grotowski, Jerzy (1975) Towards a Poor Theatre Methuen
Barba, Eugenio & Savarese, Nicola (1991) Theatre Anthropology: The Secret Art of the Performer Routledge/CPR
Mitter, Shomit (1992) Systems of Rehearsal Routledge
Moore, Sonia (1974) The Stanislavsky System Viking Press

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC