Cod y Modiwl DD23310  
Teitl y Modiwl CYFLWYNIAD I DDYLUNIO  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Owen  
Semester Semester 2  
Rhagofynion DD10520 , DD10120 Unrhyw ddau modiwl o`r tri canlynol:, DD10320  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   6 Awr 6 x 2 awr  
  Sesiwn Ymarferol   4 Awr 4 x 2 awr - Ymweliadau a'r theatr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethodau: TRAETHAWD (2500)40%
Asesiad Semester Gwaith Ymarferol: ASEINIAD YMARFEROL60%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
- cyflwyno darn o waith wedi`i ddylunio i safon foddhaol
- arddangos dealltwriaeth o`r berthynas rhwng gwahanol fathau o waith dylunio a gwahanol ddigwyddiadau theatraidd
- cymhwyso`u gwybodaeth o egwyddorion y broses o ddylunio er mwyn trafod testunau dramatiadd a chynyrchiadau theatraidd yn fwy awdurdodol

Disgrifiad cryno

Ffurfiwyd y modiwl hwn yn arbennig i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg fel cyflwyniad i theori dylunio Set a Gwisgoedd a Goleuo a Sain. Yn ystod y darlithoedd fe`ch cyflwynir i egwyddorion sylfaenol y grefft o ddylunio ar gyfer theatre a pherfformio, a bydd cyfle hefyd i chi gyfrannu at sesiynau gweithdy er mwyn datblygu`ch dealltwriaeth o`r egwyddorion hynny ac ymestyn eich sgiliau ymarferol.

Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:

^ cyflwyno dylunio yn y theatr fodern

^ diffinio a dadansoddi amryw swyddogaethau`r dylunydd yn y theatr fodern

^ ehangu`ch profiad o theatre fel digwyddiad trwy gyflwyno elfennau o waith gweledol a thechnegol

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Testun A Argymhellwyd
Bachelard, G. (1988) The Poetics of Space Beacon Press
Laver, J. (1985) Costume & Fashion (A Concise History) Thames & Hudson
Pilbrow, Richard (1979) Stage Lighting Cassell
Walne, Graham (1990) Sound for the Theatre A & C Black

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC