Cod y Modiwl DD30220  
Teitl y Modiwl DADANSODDI CYNHYRCHIAD  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl To Be Arranged  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Rhagofynion DD10520 , DD10120 Unrhyw ddau o`r tri modiwl yma., DD10320  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   5 Awr 5 x 1 awr Yn ogystal a hyn, bydd 8 sesiwn 2 awr o hyd yn ymweld a`r theatr  
  Sesiwn Ymarferol   8 Awr 8 x 3 awr ymweliad a'r theatr  
  Darlithoedd   10 Awr 10 x 1 awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr ARHOLIAD (2 AWR)50%
Asesiad Semester3 Awr Sylwebaeth Lafar: SYLWEBAETH 1 (1500)25%
Asesiad Semester3 Awr Sylwebaeth Lafar: SYLWEBAETH 2 (1500)25%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon cyffedin fedru cyflawni`r canlynol:
- arddangos eu dealltwriaeth o`r cynhyrchaid theatraidd fel celfyddyd ac fel cymyrch, gan fanylu ar y ffactorau celfyddydol, dywylliannol ac economaidd sy`n vyfrannu at greu`r cynhyrchaif (ar lafar ac ar bapur)
- trafod y cynhyrchaid theatraidd yn ei holl gymhlethdod, gan amlygu eu dealltwriaeth o`r cynhyrchaid fel digwyddiad aml-gyfrwng
- dadansoddi gwaith theatr fyw drwy arsylwi ar y modd y strwythurir y cynhyrchaid, ac asesu eu hymateb personol fel aelod o`r gynulleidfa
- arddangos eu bod yn ymwybodol o berthynas testun dramataidd a chynhyrchaid theatraidd, a`r cyfryw brosesau sydd ynghlwm wrth drosgwlyddo drama ysgrifenedig i`r llwyfan byw
- cyflwyno adolygiad o gynhyrchiad theatraidd ar ffurf sylwebaeth lafar ac ysgrifenedig.

Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn byddwch yn archwilio`r cynhyrchaid fel cyfanwaith theatraidd, gan sylwi ar yr elfennau hynny sy`n dod at ei gilydd i roi ansawdd ac ystyr arbennig i`r cyfan. Byddwch yn mynychu perfformiadau o destunau theatraidd priodol. Mae`n debygol y bydd rhyw gyfran o`r modiwl hwn yn canolbwyntio ar gynyrchiadau yr RSC yn Stratford, a chyfran arall yn canolbwyntio ar gynyrchiadau a gyflwynir yn lleol.

Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw:

- cyflwyno`r gwahanol elfennau sy`n cyfrannu at ystyr y weithred theatraidd.
- rhoi cyfle i chi ymgyfawrwydoo a rhychwant eang o gynyrchiadau theatraidd trwy fynychu cyfres o berfformiadau.
- hybu`ch galli i ddarllen a deall cynhyrchiad fel `testun` theatraidd.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Hanfodol
Hilton, Julian (ed.) (1993) New Directions in Theatre Macmillan
Beckerman, Bernard (1992) Theatrical Presentation Routledge
Bennet, Susan (1990) Theatre Audiences Routledge
Esslin, Martin (1987) The Field of Drama Methuen

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC