Cod y Modiwl DD31720  
Teitl y Modiwl PERFFORMIO 2  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Owen  
Semester Semester 2  
Rhagofynion DD10520 , DD10120 Unrhwy dri o`r modiwlau canlynol:, DD10320  
Cyd-Ofynion DD21520 , DD31620  
Manylion y cyrsiau Sesiwn Ymarferol   5 Awr 8 x 2 awr + tua 120 awr cyswyllt  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Cyflwyniad: Chyfraniad ir broses ymarfer a pherfformio70%
Asesiad Semester Adroddiad Ymarferol: Nodiadau ymarfer ac ymchwil30%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon cyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
- amlygu eu gallu i gyfansoddi sgor perfformio, yn seiliedig ar fethodau neilltuol
- arddangos eu cyfrifoldeb personol, yn unigol ac o fewn grwp, mewn ymarferion ac mewn perfformidau, ac amlygu eu bod yn deall gofynion yn broses greu
- arddangos eu hynwybyddiaeth o`r berthynas anatod rhwng hyfforddiant a pperfformiad, o safbwynt eu hymarfer a`u myfyrdod beirniadol ar yr ymarfer hwnna
- cyd-weithio a chyfrannogi fel perfformiwr yn unigol ac o fewn y grwp, gan amlygu gallu corfforol a lleisiol datblygiedig

Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn rhoddir y cyfle i chi ymarfer eich arbenigedd yn y maes perfformio i lefel ddatblygiedig. Canolbwyntir ar waith unigol yn y modiwl hwn, gan roi cyfle i chi grue sgor perfformio manwl, a chymeriad cymhleth, yn seiliedig ar fethodau neilltuol. Archwilir y cysyniad o destun yng ngwaith y perfformiwr ac asesir y berthynas rhwng testun y ddrama, testun y perfformiwr a thestun y perfformiad.

Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i gyflawni`r canlynol:

- paratoi myfyrwyr yn ofalus yn gorfforol ac emosiynol yn ol gofynion eu rol
- galluogi myfyrwyr i adfyfyrio a dadansoddi eu gwaith creadigol i safon uchel
- archwilio a myfyrio corff y perfformiwr fel offeryn cynrychiadol

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Hanfodol
LABAN, RUDOLPH (1960) The Mastery of Movement Macdonald and Evans
MANDERINO, Ned (1989) The Transpersonal Actor: The Whole Person in Acting Manderino
LINKLATER, Kristin (1976) Freeing the Natural Voice Drama Book Publishers

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC