Cod y Modiwl DD33410  
Teitl y Modiwl DADANSODDI PERFFORMIO  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Owen  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Yr Athro Mike Pearson  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 Awr 10 x 1 awr  
  Sesiwn Ymarferol   3 Awr 3 x 3 awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Sylwebaeth Lafar: SYLWEBAETH (3000)50%
Asesiad Semester Cyflwyniad Gr P: CYFLWYNIAD YMARFEROL (30 MUN)50%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
- cymhwyso`r termau a gyflwynir yn ystod y modiwl wrth ddadansoddi darn o berfformiad
- sylwebu`n gryno a deallus ar ddarn o berfformiad
- cymhwyso`r technegau corerograffig a gyflwynir yn y sesiynau ymarferol wrth baratoi cyflwyniad ymarferol
- cyd-weithio mewn grwp at nod a bennir gan ei cyd-aelodau

Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn fe`ch cyflwynir i rai o egwyddorion theori Perfformio, ac i`r broses o ddyfeisio a dogfennu gwaith grwp. Fe fydd y darlithoedd, a draddodir yn ystod y pum wythnos cyntaf o`r cwrs, yn dadansoddi`r syniad o berfformio, ac yn ystyried pa rol yn union sydd i berfformio mewn cyflwyniad theatraidd yn ogystal ag mewn nifer o ddulliau perfformiadol eraill nad ydynt o redirwydd yn deillio o`r theatr. Ochr yn ochr a`r darlithoedd hyn, fe gyflwynir cyfres o ddosbarthiadau ymarferol, lle byddwch yn datblygu `geirfa` gorfforol a fydd o ddefnydd wrth gyflwyno proesiect ymarferol ar ddiwedd y semester.

Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:

- helpu myfyrwyr i werthfawrogi deinameg cynhenid perfformio, y tu fewn a`r tu allan i theatr
- cyfuno dealltwriaeth theoretig ac ymarferol o berfformio trwy gyflwyno prosiect ymarferol
- helpu myfyrwyr i ddeall sut y mae perfformiad yn newid yn ol ei gyd-destun gofodol, amserol a chymdeithasol

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Hanfodol
Schechner, R (1988) Performance Theory Routledge
Kumiega, J (1985) The Theatre of Grotowski Methuen
Kumiega, J (1985) The Theatre of Grotowski Methuen

Erthygls
Pearson, Mike (1997) Special Worlds, Secret Maps; a Poetics of Performance in Staging Wales - ed.Anna-Marie Taylor Gwasg Prifysgol Cymru

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC