Cod y Modiwl DD33920  
Teitl y Modiwl THEATR MEWN AMGUEDDFEYDD  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Donna L Lewis  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod (Dysgwyd dros 2 semester)  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Rhagofynion DD10120 , DD10320  
Cyd-Ofynion DD21520  
Elfennau Anghymharus I fyfyrwyr Anrhydedd Sengl yn unig  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 Awr 10 x 1 awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr 10 x 1 awr  
  Sesiwn Ymarferol   Prosiect ymarferol  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Adroddiad Gwerthuso: Cofnod ysgrifenedig or gwaith archwilio a pharatoi10%
Asesiad Semester Gwaith Prosiect: Prosiect ymarferol (ymchwil, dyfeisio, ymarfer a pherfformio)50%
Asesiad Semester Traethodau: 2,500 o eiriau40%

Disgrifiad cryno

Disgrifiad Byr:

Yn y modiwl hwn, fe gyflwynir astudiaeth o Theatr mewn Amgueddfeydd ynd Nghymru. Byddwch yn mynychu nifer o ddarlithoedd ac yn creu prosiect ymarferol. Er mwyn creu`r prosiect hwnnw, byddwch yn ymweld ag amgueddfeydd ac orielau cenedlaethol Cymru, yn bennaf Amgueddfa Werin Cymru, er y gallai`r prosiect ymarferol ddigwydd mewn unrhyw un o`r amgueddfeydd hyn (e.e. Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol Caerdydd, yr Amgueddfa Werin, yr Amgueddfa Diwydiant a Mor, Amgueddfa Diwydiant Glwan Cymru, Amgueddfa Llechi Llanberis). Edrychir yn arbennig ar waith mewn lleoliad arbennig (e.e. Llancaiach Fawr, Pentre Canoloesol Cosmeston), y deunydd a ddehonglir a perthynas y perfformwyr/dehonglwyr a`r gynulleidfa/ymwelwyr. Yn ystod cyfnod prosiect disgwylir i fyfyrwyr ymwchiwilo a chrew eu gwaith gan gadw cofnod o`r broses. Ceir cyfnod gwaith yn ymarfer a pherfformio yn dilyn hynny.

Prif Nodau`r Cwrs:

Ein nod wrth gyflwyno`r modwil hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:

- olfyfyrio ar yr holl waith ymarferol a gyflwynwyd gennych yn yr Adran
- ennill profiad ymarferol o waith ymarferol gyda chwmni proffesiynol
- cymharu`r profiad proffesiynnol hwnnw a`r egwyddorion a gyflwynwyd yn ystod y cwrs gradd

Allbynnau Dysg:

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriw/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:

- dadansoddi eu profiad ymarferol gan werthuso`r gwaith a gyflawnwyd ganddynt
- dangos iddynt feithrin methodoleg dadansoddiadol sy`n gymwys ar gyfer ymdrin a`u profiadau ymarferol
- gwerthuso`r sgiliau ymarferol a brofwyd ganddynt yn yr ail flwyddyn, a`u cymhwyso i`r drafodaeth ar y gwaith a gyflawnwyd yn eu cyfnod arsylwi gyda chwmni proffesiynnol
- ymateb yn feirniadol i`r gwaith ymarferol a gyflawnwyd ganddynt gan amlygu henny mewn traethawd hir
- datblygy eu hymwybyddiaeth o theatr ymarferol yn gysyniadol drwy gyfrwng traethaed hir

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Hanfodol
Alexander, Edward P. (1980) Museums In Motion AASLH
Anderson, Jay (1984) Time Machines: The World of Living History AASLH
Anderson, Jay (1984) The Living History Sourcebook AASLH
Benson, Susan Porter, Stephen Brier and Rosenzweig (eds.) (1986) Presenting The Past Temple University Press

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC