Cod y Modiwl DD39020  
Teitl y Modiwl DRAMA AMERICANAIDD  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mrs Anwen M Jones  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Miss Catrin P Jones  
Rhagofynion DD10520  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 2 hours  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  60%
Asesiad Semester Traethodau: 3,000 o eiriau40%

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
- cyflwyno dealltwriaeth gytbwys o briodoleddau theatraidd y testunau gosod
- gosod y testunau hynny yn eu cy-destun theatraidd, ahensyddol a gwleidyddol priodol
- ymateb yn ddeallus i`r pynciau a drafodir yn y dosbarthiadau

Disgrifiad cryno

Y mae`r modiwl hwn yn archwilio natur a datblygiad Theatr Americanaidd yr ugeinfed ganrif drwy astudio`n fanwl ddetholiad o ddramau gan Eugene O`Neill, Tennessee Williams, Arthur Miller, Edward Albee, David Mamet a Sam Shepherd a`u tebyg. Bydd y cwrs hefyd yn ymdrin a chyd-destunau cymdeithasol, hanesyddol a theatrig y dramau a dadansoddi rol ganolig y Freuddwyd Americanaidd yn y testunau gosod. Bydd y prif bwyslais ar natur theatraidd y testun.

Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:

- astudio drama Americanaidd yr ugeinfed ganrif gan roi sylw arbennig i`w gyd-destun hanesyddol, cymdeithasol, gwleidyddol a theatraidd
- archwilio confensiynau llwyfannu gwreiddio y testunau gosod ac ymateb cynulleidfaoedd cyfoes iddynt
- trafod, gwerthuso a chymharu theatr brif-ffrwd a theatr amgen yn America, ac asesu cyfraniad a dylanwad y theatrau hyn

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Hanfodol
Miller, Arthur (1988) Death of a Salesman, The Crucible Methuen
Albee, Edward (1959) The Zoo Story Samuel French
Albee, Edward (1960) The American Dream Samuel French
Albee, Edward (1965) Who`s Afraid of Virginia Woolf Penguin
Shepherd, Sam (1981) True West, Buried Child, Curse of the Starving Class Faber
Mamet, David (1978) American Buffalo Eyre Methuen
Mamet, David (1993) Oleanna Methuen
O`Neill, Eugene (1966) Long Day`s Journey into Night Cape
O`Neill, Eugene (1966) Mourning Becomes Electra Cape
Williams, Tennessee (1984) A Streetcar Named Desire Methuen
Williams, Tennessee (1976) Cat On A Hot Tin Roof Penguin

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC