Cod y Modiwl FT10320  
Teitl y Modiwl CYFLWYNIAD I FFILM A FIDEO  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Andrew J Freeman  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Dorian L Jones  
Cyd-Ofynion DD10520 , FT10720  
Elfennau Anghymharus Cyfyngir y modiwl hwn i fyfyrwyr Astudiaethau Ffilm a Theledu (Sengl a Chyfun) yn unig  
Manylion y cyrsiau Sesiwn Ymarferol   15 Awr 3 awr o hyd  
  Darlithoedd   9 Awr 6 Darlith x 1.5 awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester1.5 Awr Arholiad  25%
Asesiad Semester Prosiect Gr P: Cyfraniad i waith y grwp25%
Asesiad Semester Practical presentation.  50%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y modiwl fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
Dangos gallu mewn sawl maes technegol a chreadigol o gynhyrchu fideo.

Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn, fe'ch cyflwynir i'r sialens ymarferol o greu a chyflwyno gwaith fideo. Fe fyddwch yn cydweithio mewn grwpiau er mwyn creu darn byr o fideo, gan ymgyfarwyddo a'r gwahanol agweddau ar baratoi cynnyrch o'r fath - creu naratif, paratoi, saethu a golygu.

Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:

Ymgymryd a`r sialens ymarferol o greu fiedo gorffenedig
Dangos sgiliau a medrau technegol trwy gyflawni ymarferion o fewn y gweithdai

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Hanfodol
Duncan, Peter (1996) Inside Storeis: Diaries of British Film- makers at Work BFI
Watts, Harris (1992) Directing on Camera: A Checklist of Video and Film Technique Aavo

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC