Cod y Modiwl FT10720  
Teitl y Modiwl DEHONGLI'R GWELEDOL: CYMRU AR Y SGRIN  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Jamie Medhurst  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Miss Catrin P Jones  
Rhagofynion DD10520  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr Seminarau.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  40%
Asesiad Semester Traethodau: Traethawd 2500 o eiriau60%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, dylai myfywryr sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
Dadansoddi testun gweledol yn feirniadol.
Trafod y testunau hyn yn ysgrifenedig (yn yr aseiniadau) ac ar lafar (mewn seminarau).
Trafod y testunau gweledol yn eu cyd-destun diwylliannol ehangach.

Cynnwys

Amcan y modiwl yw adeiladu ar yr hyn a drafodwyd yn y modiwl sgiliau craidd yn Semester 1, a hynny trwy ganolbwyntio ar y ffordd y mae`r gweledol yn creu ac yn adlewyrchu Cymru ar y sgrin fawr a`r sgrin fach. Fe fydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau yn ymwneud a darllen y testun gweledol a hynny oddi mewn i gyd-destun a fframwaith ddiwylliannol ehangach.

Nod

Amcanion:

Nod yr Adran wrth cyflwyno'r modiwl hwn yw:
Datblygu ymwybyddiaeth o'r ffyrdd y cynrychiolir Cymru a Chymreictod trwy gyfrwng y ddelwedd symudol.
Trafod yr ymwybyddiaeth hon wrth gyfeirio at raglenni teledu a ffilmiau penodol.
Datblygu sgiliau dadansoddol a dehongliadol sy'n ymwneud a'r ddelwedd symudol gan gynnwys y gallu i 'ddarllen' yr hyn a gyflwynir.
Sicrhau bod myfyrwyr yn darllen y testunau hyn fel cynnyrch cyd-destun diwylliannol

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Testun A Argymhellwyd
Medhurst, Jamie (1998) The Media in Twentieth Century Wales yn `A Nation and its Books` Llyfrgell Cenedlaethol Cymru
** Hanfodol
Davies, John (1994) Broadcasting and the BBC in Wales Gwasg Prifysgol Cymru
** Argymhellir - Cefndir
Fiske, John & Hartley, John (1978) Reading Television Routledge
Jones, R Gerallt (1989) Seicoleg Cardota Barddas
Medhurst, Jamie (1998) 'The Media in Twentieth Century Wales' yn A Nation and its Books Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Berry, Dave (1994) Wales and Cineam: The First Hundred Years Gwasg Prifysgol Cymru
Burton, Graeme (2000) Talking Television: An Introduction to the Study of Television Arnold
Monaco, J (2000) How to Read a Film: The Art, Technology, Language, History and Theories of Film and Media OUP
Osmond, John (1985) The National Question Again: Welsh Political Identity in the 1980s Gomer
Turner, Graeme (1999) Film as Social Practice 3ydd. Routledge

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC