Cod y Modiwl FT20220  
Teitl y Modiwl YSGRIFENNU AR GYFER SGRIN A THELEDU  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Carol A Byrne Jones  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Rhagofynion TF10320 , FT10720  
Manylion y cyrsiau Sesiwn Ymarferol   20 Awr Darlith/gweithdy.  
  Seminarau / Tiwtorialau   Tiwtorials unigol.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Sgript / Tap: Ffolio o ymarferiadau sgriptio50%
Asesiad Semester Portfolio:  50%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
- dangos dealltwriaeth o`r broses naratif
- dangos dealltwriaeth o`r broses sgriptio
- creu sgript 10 munud
- dangos gallu i feirniadu`n adeiladol gwaith eraill

Disgrifiad cryno

Fe gewch gyfle i ddatblygu syniadau am sgriptio mewn darlithoedd/gweithdai a chyfle i fagu sgiliau perthnasol trwy`r y,arferion a`r asesiadau.

Cynnwys

mi fyddwch yn trafod ac yn ymarfer nifer o wahanol ffyrdd o sgriptio`n ddramatig: testun, stori, strwythur, plot, cymeriad, technegau, naratif, cyflwyniad a fformat.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
Dosberthir y darllen ar ddechrau`r modiwl.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC