Cod y Modiwl FT21520  
Teitl y Modiwl CYNHYRCHIAD STIWDIO  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mrs Elin M Hefin Evans  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr John Y O Jones  
Rhagofynion FT10320  
Elfennau Anghymharus TF21520  
Manylion y cyrsiau Eraill   20 Awr Workshop. Gweithdai stiwdio  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethodau: 1500 o eiriau  20%
Asesiad Semester Presenoldeb A Pharodrwydd I Gyfrannu: Cyfraniad Unigol - 30%, Presenoldeb - 10%  40%
Asesiad Semester Aseiniad: Cynhyrchiad Tim  40%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
Arddangos eu gallu i weithio`s camerau a`r meicroffonau.
Arddangos eu gallu i gyflawni nifer o dasgau ymarferol sy`n rhan o weithgarwch stwidio (e.e. cyfarwyddo, cymysgu sain a lluniau neu weithio fel rheolwr/wraig llawr).
Arddangos sgiliau a disgyblaethau tin sy`n angenrheidiol wrth weithio mewn amgylchfyd a reolir gan ganllawiau neilltuol.

Disgrifiad cryno

Trafodir nifer o bynciau yn ystod y modiwl, gan gynnwys egwyddorion saethu aml-gamera; sut i gynnal cyfweliadau; sut i greu arddangosiadau syml, darnau i gamera, byrddau capsiwn a sylwebaeth, goleuo, cylfwyno golygfeydd drama syml, recordio perfformiad cerddorol.

Nod

Nod y modiwl yw i ymgyfarwyddo a thechengau cynhyrchiad aml-gamera mewn stiwdio ac i brofi`r shiliau amrywiol sydd eu hangen wrth gynhyrchu mewn stwidio.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Hanfodol
Watts, Harris (1992) Directing on Camera: a Checklist of Video and Film Techniques Aavo

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC