Cod y Modiwl FT30120  
Teitl y Modiwl DADANSODDI TELEDU  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Merris Griffiths  
Semester Semester 1  
Rhagofynion FT10420  
Elfennau Anghymharus TF30120  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethodau: 2 x Traethawd (2,000 o eiriau)  100%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl yma, dylai unigolyn sy`n cyrraedd safon cyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
- trin a thrafod y prif ddadlau a theoriau yn y maes
egluro nod a phwrpas teledu yn y gymdeithas a`r byd economaidd
- defnyddio fframwaith beirniadol i ddehongli y byd teledu

Disgrifiad cryno

Mae teledu yn chwarae rol allweddol yn y gymdeithas fodern, ond rhan fwyaf o`r amser mae e`n cael eu gymryd yn ganiataol, a dderbyn heb cwestiwn. Bwriad y fodiwl yma yw i gyfrif `teledu` o safbwynt beirniadol, gan son am y gwahanol ffyrdd o ymdrin a`r pwnc yng ghyd-destun fframwaith damcaniaethol.

Nod

Amcan y modiwl yw cyflwyno rhai o`r dadlau allweddol a theoriau traddodiadol yn y maes `dadansoddi teledu`. Bydd fframwaith yn cael eu hadeiladu yn ystod y modiwl i ddangos sut mae teledu yn gweithio fel ffenomenon ddiwylliannol ac economeg, ac i godi cwestiynau ynglyn a ddehongli a beirniadu y byd teledu.

Cynnwys

Bydd darlithoedd yn cyflwyno`r pynciau canlynol:

Pam astudio teledu?
Y greal sanctaidd? Darlledu cyhoeddus
Y ddadl dros `safon`
Theori Teledu 1 - Prif theoris y maes
Theori Teledu 2 - Yr economi wleidyddol
Teledu a defod
Teledu a Chynrychiolaeth 1 - Diwylliant a hunaniaeth
Teledu a Chynrychiolaeth 2 - Gender a Rhyw
Teledu ac ol-foderniaeth

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Hanfodol
Allen, Robert C (1992) Channels of Discourse, Reassembled:Television and Contemporary Criticism 2nd. London:Routledge
Buscombe, Edward (2000) British Television - A Reader Oxford:OUP
Corner, John (2000) Critical Ideas in Television Studies Oxford:OUP
Ellis, John (2000) Seeing Things: Television in the Age of Uncertainty London:Taurus
Geraghty, Christine & David Lusted (eds) (1998) The Television Studies Book London:Arnold
Williams, Raymond (1990) Television:Technology and Cultural Form London:Routledge

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC