Cod y Modiwl FT30720  
Teitl y Modiwl DADANSODDI A DEHONGLI FFILM  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor Ioan M Williams  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Rhagofynion FT10720  
Elfennau Anghymharus TF30720  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   5 Awr Seminarau.  
  Sesiwn Ymarferol   Sesiynau gwylio  
  Darlithoedd   15 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Aseiniad: Traethawd 1 - 30%, Traethawd 2 - 35%, Traethawd 3 - 35%  100%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau''r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/ myfyrwraig sy''n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni''r canlynol:
dangos dealltwriaeth o rychwant eang o dermau a dulliau sy''n gysylltiedig a disgyrsiau beirniadol ffilm;
trafod ffilm o fewn i ddisgwrs cyffredinol yn ymwneud a chelfyddyd gynrychioladol a naratif;
dehongli ffilmiau trwy ddadansoddiad manwl a thrylwyr.

Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn, cyflwynir astudiaeth fanwl o ddeg o ffilmiau Ewropeaidd ac Americanaidd, gan gyfeirio at ddisgwrs beirniadol cyffredinol a ffilmig.

Nod

Yn y modiwl hwn, cyflwynir myfyrwyr i ddisgwrs beirniadol yn ymwneud a ffilm fel celfyddyd, a hynny trwy astudio nifer o ffilmiau cynrychioladol. Fe fyddant hefyd yn datblygu dulliau a thechnegau er mwyn dadansoddi testunau ffilm yn gyffredinol.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Hanfodol
Bordwell, David & Thompson, Dristin (1997) Film Art: An Introduction (5th edition) McGraw-Hill
Cook, Pam & Bernink, Mieke (eds) - 2il argraffiad (1999) The Cinema Book British Film Institute
Monaco, James (2000) How to Read a Film - (3ydd argraffiad) Oxford University Press

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC