Cod y Modiwl FT31030  
Teitl y Modiwl CYNHYRCHU TELEDU UWCH (FEITHIOL)  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Janet Jones  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod (Dysgwyd dros 2 semester)  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Andrew J Freeman, Mr Dorian L Jones  
Rhagofynion FT10320 , FT31420  
Elfennau Anghymharus Cynigir y modiwl hwn i fyfyrwyr anrhydedd sengl Astudiaethau Ffilm a Theledu yn unig.  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   9 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   2 Awr Tiwtorial.  
  Eraill   Workshop.  
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
Arddangos dealltwriaeth o sgiliau ymchwil rhaglenni ffeithiol.
Profi dealltwriaeth o fformatau gwahanol rhaglenni ffeithiol ac effaith yr amser darlledu, y gynulleidfa darged a`r rhwydwaith ar arddull a chynnwys y rhaglen.
Cyflwyno (yn ysgrifenedig ac ar lafar) strwythur, stori, cymeriadau a dadleuon y ddogfen yn effeithiol.
Rheoli`r cynhyrchiad technegol (camera/goleuo/sain/golygu) i lefel uwch, gan reoli cyfranwyr mewn ffordd broffesiynol.
Arddangos dealltwriaeth o arddull cyfweliad sy`n gymwys i natur y rhaglen, ynghyd a sut i ddethol a dewis deunydd ar gyfer crfyhau`r `stori`.
Y gallu i ysgrifennu a recordio sylwebaeth effeithiol.

Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn, fe gyflwynir profiad ymarferol o gynhyrchu rhaglenni ffeithiol i safon darlledu. Ceir cyfres o ddarlithoedd sy`n trafod natur naratif gweledol, cyfarwyddo dilyniannai, delio gyda chyfranwyr/ysgrifennu sgriptiau sylwebaeth ac ol-gynhyrchu, a chyfres o weithdai sy`n cyflwyno sgiliau technegol gan gynnwys defnyddio offer digidol a chydweithio fel tim.

Nod

Nod y modiwl yw i gyflwyno sgiliau golygyddol ac ymarferol uwch i fyfyrwyr fel y gallent gynhyrchu rhaglen ffeithiol o safon darlledu.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Hanfodol
Watts, Harris (1992) Directing on Camera: A checklist of video and film techniques Aavo
Watts, Harris (1984) On Camera: how to produce film and video BBC

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC