Cod y Modiwl FT31420  
Teitl y Modiwl YMCHWIL CYNHYRCHIAD  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mrs Elin M Hefin Evans  
Semester Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Ms Kate E Woodward  
Rhagofynion FT10720  
Elfennau Anghymharus TF31420  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   15 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   Tiwtorials unigol neu mewn grwpiau bychain  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Ffolio Ymchwil gwerth 75% Aseiniad Ysgrifenedig gwerth 25%100%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau''r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/myfyrwraig sy''n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni''r canlynol:
Dangos gallu i ymchwilio''n effeithiol mewn sawl maes: wrth ddarganfod syniadau a''u troi yn straeon, wrth ddarganfod lleoliadau cymwys, ac wrth ddarganfod ffynonellau gweledol archifol ysgrifenedig;
Cwblhau nifer o dasgau ymarferol ysgrifenedig i safon foddhaol, gan gynnwys triniaeth o sgript, ''billing'' i''r ''Radio Times'' , a ''pitch'' rhaglen i gefnogi syniad;
Cymhwyso''r ffactorau ymarferol canlynol wrth baratoi sgript: canllawiau''r ITC, S4C a''r BBC o ran polisiau golygyddol; materion Iechyd a Diogelwch; materion cyfreithiol e.e. hawlfraint;
Dangos gallu i ddelio''n effeithiol gyda chyfranwyr.

Disgrifiad cryno

Trafodir nifer o bynciau yn ystod y modiwl, gan gynnwys rol yr ymchwilydd yn y broses gynhurchu ac adnabod y gynulleidfa; itsio'r syniad; gwerthuso a defnyddio ffynonellau gwybodaeth a strategaethau ymchwil; y Rhyngrwyd fel offeryn ymchwilio; ffynonellau archifol; delio a chyfranwyr; polisi golygyddol; iechyd a diogelwch; delio a lleoliadau; ymchwil a'r gyfraith.

Nod

Nod y modiwl yw cyflwyno'r sgiliau angenrheidiol fydd angen i fyfyrwyr i weithio yn y maes ymchwil cynhyrchiad yn y cyfryngau darlledu.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Hanfodol
Chater, Kathy (1998) Production Research: An Introduction Focal
Emms, Adele (2002) Researching for Television and Radio Routledge

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC