Cod y Modiwl FT32100  
Teitl y Modiwl TRAETHAWD HIR (ANRHYDEDD CYFUN)  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Jamie Medhurst  
Semester Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Rhagofynion FT30720  
Cyd-Ofynion FT30120  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   3 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   4 Awr Tiwtorial.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Aseiniad: Cais 10% Llyfryddiaeth Anodedig 20%  30%
Asesiad Semester Traethodau: Traethawd Hir (5000 o eiriau)  70%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Disgrifiad cryno

GWYBODAETH I DDILYN

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC