Cod y Modiwl FT32200  
Teitl y Modiwl CYNHYRCHU TELEDU UWCH (FFUGLEN)  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Andrew J Freeman  
Semester Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Dorian L Jones  
Rhagofynion FT20520 neu FT21820  
Elfennau Anghymharus TF32230  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   6 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   4 Awr Tiwtorial.  
  Eraill   Workshop.  
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Disgrifiad cryno

GWYBODAETH I DDILYN

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC