Cod y Modiwl FT32300  
Teitl y Modiwl SGRIPTIO UWCH  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Jamie Medhurst  
Semester Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   6 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   6 Awr Seminarau.  
  Seminarau / Tiwtorialau   6 Awr Tiwtorial.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Sgript / Tap: 2 x Script, Script 1 - 50%, Script 2 - 50%  100%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Disgrifiad cryno

GWYBODAETH I DDILYN

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC