Cod y Modiwl FT32330  
Teitl y Modiwl SGRIPTIO UWCH  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Jamie Medhurst  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Rhagofynion FT20220  
Manylion y cyrsiau Sesiwn Ymarferol   20 Awr Gwetihdai.  
  Seminarau / Tiwtorialau   Tiwtorials unigol.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Amlinelliad Step 25% Cynnig 10% Sgript 30 munud 65%100%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
- dangos dealltwriaeth o`r broses naratif
- dangos dealltwriaeth o`r broses sgriptio
- creu sgript 30 munud
- dangos gallu i feirniadu`n adeiladol gwaith eraill

Disgrifiad cryno

Few gewch gyfle i ddatblygu`r syniadau am sgriptio mewn darlithoedd/gweithdai a chyfle i fagu sgiliau perthnasol trwy`r ymarferion a`r asesiadau.

Cynnwys

Yn y modiwl hwn fe gewch gyfle i adeiladu ar y sgiliau a ennillwyd yn FT20220 gan ddatblygu rhai newydd fydd yn caniatau i chi gyflwyno gwaith dramatig ehangach.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
Dosberthir y darllen ar ddechrau`r modiwl.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC