Module Identifier FT33620  
Module Title CYNHYRCHU STIWDIO UWCH  
Academic Year 2003/2004  
Co-ordinator Mrs Elin M Hefin Evans  
Semester Available semesters 1 and 2  
Course delivery Practical   21 Hours Gweithdai wythnosol  
Assessment
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Semester Assessment Dyddiadur wythnosol  20%
Semester Assessment Prosiect grwp  40%
Semester Assessment Prosiect terfynol  40%

Learning outcomes

On successful completion of this module students should be able to:
Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyrwyr sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru:

1. Dangos medrusrwydd i weithio?n greadigol mewn amgylchedd stiwdio
2. Gweithio?n effeithiol yn rhan o dim cynhyrchu stiwdio
3. Gweithio?n effeithiol mewn rol gynhyrchu unigol oddi mewn i?r stiwdio deledu

Aims

Prif amcan y cynnig hwn yw cynnig profiad ymarferol uwch mewn amgylchedd amlgamera.

Brief description

Cwrs cynhyrchu stiwdio amlgamera sy?n ddatblygiad o?r cwrs a gynigir i fyfyrwyr yr ail flwyddyn ar hyn o bryd. Ei fwriad yw i ddatblygu ymhellach sgiliau cynhyrchu stiwdio?r myfyrwyr er mwyn cyrraedd safon uchel o gynhyrchu rhaglenni teledu amlgamera.

Reading Lists

Books
** Recommended Background
Watts, Haris (1992) Directing on Camera: A checklist of Video and Film Techniques Aavo
Fairweather, Rod (1998) Basic Studio Directing Focal Press

Notes

This module is at CQFW Level 6