Cod y Modiwl GB33820  
Teitl y Modiwl HANES LLEOL YNG NGHYMRU:FFYNONELLAU A GWASANAETHAU  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Rheinallt G Llwyd  
Semester Semester 2  
Elfennau Anghymharus IL33920  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   18 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   6 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester1.5 Awr  40%
Asesiad Semester Cyflwyniad Seminar:  10%
Asesiad Semester Gwaith Prosiect: 1 cywaith oddeutu 3,000 o eiriau50%

Disgrifiad cryno

Ystyrir yn feirniadol swyddogaeth ac arwyddocad hanes lleol yng Nghymru ynghyd a'r nifer cynyddol o ffynonellau sydd ar gael i ddehongli astudiaethau lleol. Edrychir hefyn ar natur y casgliadau a geir mewn llyfrgelloedd, amgueddfeydd, archifdai sirol, etc.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC