Cod y Modiwl GBM6810  
Teitl y Modiwl Y FASNACH LYFRAU GYMRAEG GYFOES  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Gwilym Huws  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Rheinallt G Llwyd  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Assignment  100%

Canlyniadau dysgu

As ddiwedd y modiwl disgwylir i fyfyrwyr fedru:

Nod

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Argymell Edrych Ar Hwn
Jenkins, G.H. & Williams M.A (2000) Yr Iaith Gymraeg 1921-1991 : persbectif geo-ieithyddol. Tudalennau 27-106 Aitchison, J. W, & Carter, H. Eu hiaith a gadwant? Y Gymraeg yn yr ugeinfed ganrif. Caerdydd : Gwasg Prifysgol Cymru
Jones, P. H. & Rees, E.A. (1998) A Nationa and its books: a history of the book in Wales. tt 341-353 Huws, G. Welsh-languauge publishing 1919-1995 Aberystwyth
Huws, G. & Del-Pizzo, J (2000) Llyfrgelloedd cyheddus a'r fasnach lyfrau Aberystwyth: Canolfan y Llyfr Aberystwyth
Huws, G. Del-Pizzo, J & Stevenson G (2002) Arolwg o'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru Aberystwyth: Canolfan y Llyfr
Llwyd, Rh (1996) Gwarchod y gwreiddiau: Cyfrol Goffa Alun R. Edwards tt 106-129 Cyfraniad Mr Ready Llandysul : Gwasg Gomer

Cyfnodolyns
Bwrdd yr Iaith Gymraeg (1999) Arolwg o'r Grantiau Cyhoeddi a wenyddir gan Gyngor Llyfrau Cymru
Cyngor Celfeddydau Cymru Adroddiadau Blynyddol
Cyngor Llyfrau Cymru Adroddiadau Blynyddol
Cyngor yr Iaith Gymraeg (1978) Cyhoeddi yn yr iaith Gymraeg Caerdydd: Gwasg ei Mawrhydi
(1988) Y Fasnach lyfrau yng Nghynmru: ymchwil farchnad ac arolwg cyffredinol Aberystwyth: Gweithgor yr Ymchwil Farchnad
Pwyllgor Ymgynghorol a gyullwyd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg (2000) Gyda'n gilydd: cyhoeddi yn yr iaith Gymraeg: strategaeth -bum-mlynedd
Llais Lyfrau / Books News from Wales 1964-1999
Llais Lyfrau / Books News from Wales 1964-1999
Mewn Print: cylchlythur i'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru , 1998 -

Tudalen/Safle Ar Y Wes
Rightscom Digedeiddio a chyheddi electronig: datblygu strategaeth ar gyfer cyhoeddi llyfrau yng Nhgymru 2001. www.cllc.org.uk/ycyngor_cyhoe.html
Rightscom Defnyddion TGCh i farchnata a dosbarthu llyfrau Cymraeg a llyfrau o ddiddordeb Cymreig 2001. www.cllc.org.uk/ycyngor_cyhoe.html
Yr Academi Gymreig www.academi.org
Bwrdd yr Iaith Cymraeg www.bwrdd-yr-iaith.org.uk
Directory of Publishers in Wales www.academi.org/welsh/academi.html
Cyngor Celfeddydau Cymru www.acw-ccc.org.uk
Cyngor Llyfrau Cymru www.cllc.org.uk www.gwales.com

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 7 FfCChC