Cod y Modiwl GC10310  
Teitl y Modiwl CYFLWYNIAD I ASTUDIAETHAU CELTAIDD  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor Patrick P Sims-Williams  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Morfydd E Owen, Mary A Constantine  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   22 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   I'w trefnu  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  75%
Asesiad Semester Traethodau: Dau draethawd (c. 1,500 o eiriau yr un) - 10% + 15% (Ceir yr arholiad ar ddiwedd Semester 2) 

Disgrifiad cryno

Pynciau eang eu hapel mewn iaith, llen, hanes, anthropoleg gymdeithasol, celf etc. Datblygiad ystyr y termau "Celteg" a "Celtaidd"; disgrifiadau o'r "Celtiaid" ar hyd y canrifoedd; arysgrifau; paganiaeth a Christnogaeth; llafar a llen; swyddogaeth barddoniaeth a chwedlau; cymariaethau rhwng llenyddiaeth Gymraeg a llenyddiaeth Wyddeleg.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC