Cod y Modiwl GC10810  
Teitl y Modiwl DIWYLLIANT CELTAIDD I  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Simon Rodway  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Marged E Haycock, Morfydd E Owen  
Elfennau Anghymharus IR10810  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   11 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   3 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  75%
Asesiad Semester Traethodau: Asesiad - traethawd c 1,500 o eiriau25%
Arholiad Ailsefyll2 Awr Arholiadau Atodol: Arholiad ysgrenedig 100%100%

Canlyniadau dysgu

Byddwch yn gallu gwahaniaethu rhwng y ffyrdd y mae'r term 'Celtaidd' yn cael ei ddefnyddio mewn nifer o feysydd gan gynnwys ieithyddiaeth, archaeoleg, a hanes.

Byddwch yn gallu trafod rhai agweddau ar hanes a diwylliant siaradwyr yr ieithoedd Celtaidd.

Disgrifiad cryno

Dadansoddi'r term 'Celt'. Ydy'r Cymru'n Geltiaid? ac agweddau eraill ar Geltigrwydd. Nodweddion cymdeithesau Celtaidd cynnar, megis paganiaeth

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC