Cod y Modiwl GC10910  
Teitl y Modiwl DIWYLLIANT CELTAIDD II  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Simon Rodway  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Morfydd E Owen  
Elfennau Anghymharus IR10910  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   11 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   3 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  75%
Asesiad Semester Traethodau: Asesiad - traethawd c 1,500 o eiriau25%

Canlyniadau dysgu

Byddwch yn gallu trafod detholiad o ffynonellau ynghylch diwylliant siaradwyr yr ieithoedd Celtaidd, er enghraifft ffynonellau ieithyddol, arysgrifol, celfyddydol, ethnograffig, chwedlonol, neu lenyddol.

Byddwch yn gallu dadansoddi sut y disgrifiwyd y Celtiaid dros y canrifoedd.

Disgrifiad cryno

Yma o hyd? Disgrifiadau o'r Celtaidd ar hyd y canrifoedd. Pynciau eang eu hapel mewn llên Geltaidd gymharol gyda sylw arbennig ar lenyddiaeth ganoloesol Iwerddon.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC