Cod y Modiwl GC22305  
Teitl y Modiwl TRAETHAWD ESTYNEDIG 1  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor Patrick P Sims-Williams  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Elfennau Anghymharus GC22410  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethodau: 3,500 -5,000 o eiriau  100%

Disgrifiad cryno

Manylion pellach i'w cael gan Gyd-gysylltydd y Modiwl.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC