Cod y Modiwl GC22510  
Teitl y Modiwl HEN WYDDELEG (IAITH A LLÊN) 11  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Simon Rodway  
Semester Semester 2  
Rhagofynion IR11320 neu GC21920  
Elfennau Anghymharus IR21920  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   11 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  75%
Asesiad Semester Traethodau:  25%

Canlyniadau dysgu

Byddwch yn gallu cyfieithu brawddegau syml o Hen Wyddeleg ar lefel uwch na GC21910.

Byddwch yn gallu darllen rhagor o destunau llenyddol elfennol a deall eu lle yn hanes llenydiaeth Wyddeleg.

Byddwch wedi meistroli rhagor o elfennau sylfaenol Hen Wyddeleg.

Disgrifiad cryno

Disgrifiad byr
Gwaith ieithyddol ar destunau gosod difyr wedi'u cyflwyno yn eu cyd-destun hanesyddol a diwylliannol.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC