Cod y Modiwl GC32410  
Teitl y Modiwl GWYDDELEG MODERN CYNNAR (IAITH A LLÊN) 3+4  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr William J Mahon  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Rhagofynion GC22010  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   22 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  75%
Asesiad Semester Traethodau: Traethawd/Ymarferion  25%

Canlyniadau dysgu

Ar ôl dilyn y modiwl hwn yn llwyddiannus:
1. Byddwch wedi darllen detholiadau o destun rhyddiaith pwysig a chynrychiadol o''r cyfnod (yn arferol, Foras Feasa ar Eirinn gan Seathrun Ceitinn).
2. Byddwch wedi darllen detholiad cynrychiadol o farddoniaeth sillafol.
3. Byddwch yn gallu trafod cyd-destunau cymdeithasol, gwleidyddol, a llenyddol y testun detholedig, yn ogystal â thechneg naratif yr awdur.
4. Byddwch yn gallu adnabod y nodweddion sydd yn gwahaniaethu testun Gwyddeleg Modern Cynnar oddi wrth destunau o gyfnodau eraill.
5. Byddwch yn gallu gwahaniaethu rhwng barddoniaeth farddol yn y mesurau caeth a dulliau llacach lle defnyddir mesurau sillafog a''r dulliau acennol poblogaidd.
6. Byddwch yn gallu trafod rôl gymdeithasol y bardd.   

Disgrifiad cryno

Parhad o Gwyddeleg Canol a Gwyddeleg Modern Cynnar I a II.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC