Cod y Modiwl GC32610  
Teitl y Modiwl IEITHEG GELTAIDD GYMHAROL  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Simon Rodway  
Semester Semester 2  
Rhagofynion Gwyddeleg Lefel I, Hen Wyddeleg Lefel 2  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   22 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  75%
Asesiad Semester Traethodau: Traethawd/ymerfion25%

Canlyniadau dysgu

Dylai myfyrwyr fedru deall syniadau ieithegol elfennol.

Disgrifiad cryno

Ieitheg, gyda'r pwyslais ar sut i'w defnyddio ym meysydd hanes, onomasteg, arysgrifau, hanes llenyddiaeth, astudiaethau testunol, ayyb. Elfennau ieitheg yr ieithoedd Celtaidd cynnar, gan gynnwys seineg, ffonoleg, morffoleg, cystrawen.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC