Cod y Modiwl GC32720  
Teitl y Modiwl GAELEG YR ALBAN  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Ian Hughes  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod (Dysgwyd dros 2 semester)  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Rhagofynion GC10110/R10110 GC10410/R10410  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   44 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  75%
Asesiad Semester Traethodau: ymarferion  25%

Canlyniadau dysgu

Ar ôl dilyn y modiwl hwn:
1. Byddwch yn gallu adnabod a defnyddio''''r rhan fwyaf o bwyntiau gramadegol a chystrawennol Gaeleg yr Alban.
2. Byddwch yn gallu darllen gyda chymorth geiriadur amryw ddarnau rhyddiaith yng Ngaeleg yr Alban.
3. Byddwch yn gyfarwydd â rhai agweddau ar draddodiadau llafar Gaeleg yr Alban.
4. Byddwch yn gallu cyfieithu brawddegau i''''r Gaeleg.
5. Byddwch yn gallu cynnal sgwrs syml yng Ngaeleg yr Alban.

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad i brif nodweddion yr iaith fodern ynghyd ag astudiaeth o rai gweithiau llenyddol, megis storiau byrion a cherddi cyfoes.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC