Cod y Modiwl GC32910  
Teitl y Modiwl TRAETHAWD ESTYNEDIG 4  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor Patrick P Sims-Williams  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Elfennau Anghymharus GC32805  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethodau: Traethawd estynedig neu ddau draethawd (cyfanswm 7,000-10,000 o eiriau)  100%

Canlyniadau dysgu

Byddwch wedi ymchwilio pwnc o'ch dewis eich hunan, dan gyfarwyddyd aelod o'r staff.

Byddwch wedi ysgrifennu traethawd (neu ddau draethawd), rhwng 7000-10000 o eiriau gan gynnwys nodiadau, sy'n dangos effeithlonrwydd eich ymchwil a'ch gafael ar y pwnc.


Disgrifiad cryno

Manylion pellach i'w cael gan Gyd-gysylltydd y modiwl.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC