Cod y Modiwl GW32320  
Teitl y Modiwl DAMCANIAETHAU CLASUROL AM GYSYLLTIADAU RHYNGWLADOL  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor Howard L Williams  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   11 Awr 11 x 2 awr (Seminarau yn Gymraeg)  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  70%
Asesiad Semester Traethodau:1 x 2,000 o eiriau  30%
Arholiad Ailsefyll Students may, subject to Faculty approval, have the opportunity to resit this module, normally during the supplementary examination period. For further clarification please contact the Teaching Programme Administrator in the Department of International Politics. 

Canlyniadau dysgu

Nod y modiwl hwn yw dysgu'r myfyrwyr i gloriannu awduron gweithiau clasurol ym maes damcaniaethau gwleidyddiaeth ac i benderfynu drostynt eu hunain ynghylch y materion sydd yn cael eu codi gan yr awdurdon hynny.
10 credydau ECTS

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn ystyried gwaith y meddylwyr clasurol ym maes cysylltiadau rhyngwladol o safbwynt problemau rhyngwladol cyfoes. Bydd y damcaniaethwyr a drafodir yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, ond gallent gynnwys Hobbes, Kant, Marx, Locke, Gramsci a Lenin. Ym 2000/01 bydd y pwyslais ar "Perpetual Peace" gan Kant, a Lefiathan Hobbes a damcaniaeth Lenin ar imperialaeth.

Nod

Amcanion y modiwl hwn yw:

Cynnwys

1. Natur athroniaeth wleidyddol
2. Trafod y Lefiathan
3. Sofraniaeth
4. Athroniaeth Kant
5. Cosmopolitaniaeth
6. Imperialaeth

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Testun A Argymhellwyd
H Williams (1991) International Relative in Political Theory Open University Press
H Williams (2003) Kant's Critique of Hobbes University of Wales Press
Sharon Anderson Gold (2001) Cosmopolitanism and Human Rights University of Wales Press
Georg Cavelles (1999) Kant and the Theory of Practice of International Rights University of Wales Press

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC