Cod y Modiwl GW32820  
Teitl y Modiwl PAPUR YMCHWIL: GWLEIDYDDIAETH CYMRU GYFOES  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl To Be Arranged  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethodau: Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno traethawd rhwng 6,500 a 7,500 o eiriau  100%
Arholiad Ailsefyll Students may, subject to Faculty approval, have the opportunity to resit this module, normally during the supplementary examination period. For further clarification please contact the Teaching Programme Administrator in the Department of International Politics. 

Canlyniadau dysgu

Yn sgil datblygu gwybodaeth arbennigol ynglyn a agwedd o wleidyddiaeth. Cymru bydd myfyrwyr yn dod yn ymwybodol o ffynonellau yn ymwneud a''r pwnc ac hefyd yn hogi eu sgiliau ymchwil cyffredinol.

Disgrifiad cryno

Mae'r cwrs hon yn cynnig cyfle i baratoi traethawd estynedig ar unrhyw destun sy'n ymwneud a gwleidyddiaeth Cymru o ddewis y myfyriwr. Rhaid cytuno ar y testun gyda cyd-gysylltydd y modiwl, cynnigir gwybodaeth ynglyn a chynnwys yr archif gwleidyddol Cymreig yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Yn ogystal, mae cyfle i ymgynghori a cydgysylltyd y modiwl wrth fynd ati i ymchwilio ac ysgrifennu'r traethawd.

Bydd bob myfyriwr yw gwneud cyflwyniad ar ei gwaith yn ystod y cwrs.

Nod

Bwriad y modiwl yw datblygu gwybodaeth arbennigol ynglyn a agwedd benodol o wleidyddiaeth Cymru gyfoes.

10 credydau ECTS

Blwyddyn Tri yn Unig

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC