Cod y Modiwl GW37720  
Teitl y Modiwl TRAETHAWD ESTYNEDIG (SEMESTER UN)  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Alistair J K Shepherd  
Semester Semester 1  
Rhagofynion GW36820  
Elfennau Anghymharus GW36720  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethawd Hir: Mae'r Treathawd Estynedig yn 8,000-10,000 o eiriau gan gynnwys troednodiadau a llyfryddiaeth  100%
Arholiad Ailsefyll Students may, subject to Faculty approval, have the opportunity to resit this module, normally during the supplementary examination period. For further clarification please contact the Teaching Programme Administrator in the Department of International Politics. 

Disgrifiad cryno

Fel arfer bydd gofyn i fyfyrwyr gymryd modiwl GW36720 a gorffen y traethawd estynedig yn ystod semester dau yn eu blwyddyn olaf.

Ond i'r myfyrwyr hynny nad ydynt yn medru cymryd y traethawd estynedig yn y semester olaf (oherwydd bod myfyrwyr ar raglenni cyfnewid, yn cychwyn Rhan Dau yn yr ail semester neu am resymau eraill), mae modiwl y traethawd estynedig ar gael yn ystod semester un yn y flwyddyn olaf. Rhaid ichi gael caniatad arbennig gan yr Adran i wneud modiwl y traethawd estynedig yn ystod semester cyntaf eich blwyddyn olaf.

10 credydau ECTS

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC