Cod y Modiwl GWM1620  
Teitl y Modiwl DATGANOLI A CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl To Be Arranged  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Richard W Jones  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Essay: 2 x 2,500 word  100%
Asesiad Ailsefyll Resit opportunites for this module will be available. Normally, Masters students are required to resubmit those elements of themodule that they have not already passed. The Department always writes to all students to confirm the requirements. 

Canlyniadau dysgu

Ar ddiwedd y modiwl yma, dylai myfyrwyr allu:
-Trafod cefndir hanesyddol a datblygiad yr ymdrechion i sicrhau datganoli i Gymru ers 1979
- Asesu?n feirniadol a gwerthuso y prif faterion fu?n destun trafod yng ngwleidyddiaeth Cymru wedi 1999
-Disgrifio a dadansoddi?n drylwyr y prif strwythurau llywodraethol, y broses bolisi a?r cyd-destun cyfansoddiadol/gwleidyddol yn y Gymru ddatganoledig
-Gwerthuso?r prif themau yng ngwleidyddiaeth Cymru yn ystod yr ugeinfed ganrif
- Dadansoddi?r berthynas rhwng y Cynulliad Cenedlaethol ac actorion gwleidyddol eraill yn Nghymru
-Deall datblygiadau yng Nghymru yng nghyd-destun datblygiadau ehangach ar y lefel Brydeinig ac Ewropeaidd.
-Diffinio seiliau cyfansoddiadol Cynulliad Cenedlaethol a gwerthuso oblygiadau?r rhain.
- Defnyddio a datblygu'r sgiliau trosglwyddadwy allweddol a ddysgwyd ar y Modiwl Hyfforddiant Ymchwil

Disgrifiad cryno

Prif nod y modiwl yw archwilio datblygiadau yng ngwleidyddiaeth Cymru ers sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1999. Trafodir strwythurau a sail cyfansoddiadol y Cynulliad ac asesir y broses o lunio polisi yn y Cynulliad i werthuso cymhlethdod gwleidyddiaeth a pholisi yng Nghymru wedi datganoli.

Cynnwys

Datganoli a Chymru o fewn Gwleidyddiaeth Prydain 1979 - 1999
Gwleidyddiaeth `Newydd? yng Nghymru? Cynllunio?r Cynulliad Cenedlaethol: 1997-1999
`New Model Wales?- Y Sylfaen Gyfansoddiadol i?r Cynulliad Cenedlaethol
Strwythurau Mewnol y Cynulliad Cenedlaethol
Cyfreithlondeb ac Atebolrwydd - Etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol, 1999 & 2003 ac agweddau tuag at ddatganoli ers 1999
Y Broses Bolisi
Y Cynulliad Cenedlaethol a chysylltiadau rhyng-lywodraethol (Prydain ac Ewrop)
Cynrychiolaeth yn y Cynulliad Cenedlaethol
Proses, nid Achlysur: Datganoli a?r Dyfodol

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Testun A Argymhellwyd
Adams, J & Robinson, P (eds) (2002) Devolution in Practice: Public Policy Differences within the UK London: IPPR
Balsom, D & Jones, B (eds) (2000) The Road to the National Assembly of Wales Cardiff: University of Wales Press
Davies, R (1999) Devolution: A Process not an Event (The Gregynog Papers, Vol 2, No 2) Institute of Welsh Affairs

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 7 FfCChC