Cod y Modiwl GWM1630  
Teitl y Modiwl DATGANOLI A CHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Elin Royles  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Richard W Jones  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   20 Awr 10 x 2 hour  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Essays: 2 x 3,000 word  80%
Asesiad Semester Paper: 1 x 1,000 word paper on a seminar  20%

Canlyniadau dysgu

Ar ddiwedd y modiwl yma, dylai myfyrwyr allu:
-Trafod cefndir hanesyddol a datblygiad yr ymdrechion i sicrhau datganoli i Gymru ers 1979
- Asesu?n feirniadol a gwerthuso y prif faterion fu?n destun trafod yng ngwleidyddiaeth Cymru wedi 1999
-Disgrifio a dadansoddi?n drylwyr y prif strwythurau llywodraethol, y broses bolisi a?r cyd-destun cyfansoddiadol/gwleidyddol yn y Gymru ddatganoledig
-Gwerthuso?r prif themau yng ngwleidyddiaeth Cymru yn ystod yr ugeinfed ganrif
- Dadansoddi?r berthynas rhwng y Cynulliad Cenedlaethol ac actorion gwleidyddol eraill yn Nghymru
-Deall datblygiadau yng Nghymru yng nghyd-destun datblygiadau ehangach ar y lefel Brydeinig ac Ewropeaidd.
-Diffinio seiliau cyfansoddiadol Cynulliad Cenedlaethol a gwerthuso oblygiadau?r rhain.
- Defnyddio a datblygu'r sgiliau trosglwyddadwy allweddol a ddysgwyd ar y Modiwl Hyfforddiant Ymchwil

Disgrifiad cryno

Prif nod y modiwl yw archwilio datblygiadau yng ngwleidyddiaeth Cymru ers sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1999. Trafodir strwythurau a sail cyfansoddiadol y Cynulliad ac asesir y broses o lunio polisi yn y Cynulliad i werthuso cymhlethdod gwleidyddiaeth a pholisi yng Nghymru wedi datganoli.

Cynnwys

Datganoli a Chymru o fewn Gwleidyddiaeth Prydain 1979 - 1999
Gwleidyddiaeth `Newydd? yng Nghymru? Cynllunio?r Cynulliad Cenedlaethol: 1997-1999
`New Model Wales?- Y Sylfaen Gyfansoddiadol i?r Cynulliad Cenedlaethol
Strwythurau Mewnol y Cynulliad Cenedlaethol
Cyfreithlondeb ac Atebolrwydd - Etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol, 1999 & 2003 ac agweddau tuag at ddatganoli ers 1999
Y Broses Bolisi
Y Cynulliad Cenedlaethol a chysylltiadau rhyng-lywodraethol (Prydain ac Ewrop)
Cynrychiolaeth yn y Cynulliad Cenedlaethol
Proses, nid Achlysur: Datganoli a?r Dyfodol

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Testun A Argymhellwyd
Adams, J & Robinson, P (eds) (2002) Devolution in Practice: Public Policy Differences within the UK London: IPPR
Balsom, D & Jones, B (eds) (2000) The Road to the National Assembly of Wales Cardiff: University of Wales Press
Davies, R (1999) 'Devolution: A Process not an Event' (The Gregynog Papers, Vol 2 no 2) Institute of Welsh Affairs

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 7 FfCChC