Cod y Modiwl HA10420  
Teitl y Modiwl FICTORIAID A'R GRWDYR  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dafydd Jones  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   22 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   6 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  60%
Asesiad Semester Traethodau:  40%

Disgrifiad cryno

Astudiaeth o gychwyn diddordeb y Fictoriaid mewn "darganfod" gwledydd Prydain a gyflwynir gan olrhain hyn yn eu hysgrifennu cyhoeddus a phreifat. Yna cawn gyfle i edrych ar dwf y "diwydiant twristaidd" a theitho tramor er mwyn pleser ac i ledaenu'r Efengyl wrth i ddylanwadau estron ddylanwadu ar ddychymyg yr oes.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC