Cod y Modiwl HA30020  
Teitl y Modiwl HANESWYR A?R YSGRIFENNU HANES  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Peter A Lambert  
Semester Ar gael yn semester 1 a 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Steven Thompson  
Rhagofynion HY12120 , HA12120  
Elfennau Anghymharus HY30020 , HY30510 , HY30610  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester Un arholiad amser-rhydd (100%)100%

Canlyniadau dysgu

Modiwl craidd ail-flwyddyn yw hwn sydd yn darpar cyfle i fyfyrwyr ail-flwyddyn i astudio hanes ysgrifennu hanes yn y byd gorllewinol ers canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Wrth gwblhau?r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru:
1. disgrifio ac asesu datblygiadau allweddol mewn hanesyddiaeth gorllewinol.
2. adolygu?n feirniadol draddodiadau a dulliau hanesyddol.
3. myfyrio?n feirniadol ar waith haneswyr unigol ac `ysgolion? hanesyddol.
4. esbonio datblygiadau hanesyddol yng nghyd-destun symudiadau deallusol ond hefyd yn y cyd-destun o newidiadau sefydliadol, gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol.
5. myfyrio?n feirniadol ar weithiau hanesyddol a gafwyd yn eu cynlluniau gradd.
6. myfyrio?n feirniadol ar faterion allweddol o hanesyddiaeth mewn seminarau, traethodau heb eu hasesu ac arholiad amser-rhydd.

Disgrifiad cryno

Modiwl craidd ar gyfer holl gynlluniau Anrhydedd Sengl yw?r modiwl hwn. Bwriad y modiwl yw cyflwyno disgyblaeth hanes i?r myfyrwyr ac i gynyddu eu hunanymwybyddiaeth fel haneswyr. Mae?r modiwl yn ceisio gwneud hynny trwy archwilio?r modd yr ysgrifennwyd hanes, y defnydd o hanes yn y gorffenol, a chyflwr cyfoes y ddisgyblaeth.

Mae?r modiwl yn dechrau trwy archwilio?r prif fathau o hanes sydd yw cael y tu fewn i?n syllabus ni ac archwilio y prif fudiadau deallusol y tu fewn i?r ddisgyblaeth. Wedyn, mae?r modiwl yn edrych ar ddylanwad disgyblaethau eraill ar haneswyr a phwrpas ysgrifennu hanes gwleidyddol, cymdeithasol ac addysgol yn y presennol.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Testun A Argymhellwyd
J. Tosh (1984) The Pursuit of History
J. Appleby, L. Hunt a M. Jacob (1994) Telling the Truth About History
B. Southgate (1996) History What and Why: Ancient, Modern and Post-modern Perspectives
K. Jenkins (1994) Rethinking History
A. Munslow (1997) Deconstructing History
R. J. Evans (1997) In Defence of History
E. Hobsbawm (1997) On History
J. Warren (1998) The Past and its Presenters: An Introduction to Issues in Historiography
L. Jordanova (2000) History in Practice
A. Marwick (2001) The New Nature of History. Knowledge, Evidence, Language
D. Cannadine (gol.) (2002) What is History Now?

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC