Cod y Modiwl HC10120  
Teitl y Modiwl AWDURDOD, PROTEST A GWLEIDYDDIAETH YNG NGHYMRU 1250-1850  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Paul B O'Leary  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Eryn M White  
Cyd-Ofynion HC10220 Rhaid i fyfyrwyr Anrhydedd Cyfun Hanes Cymru gymryd HC10220 hefyd  
Elfennau Anghymharus WH10120  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   18 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   6 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  60%
Asesiad Semester Traethodau: Marc asesiad wedi ei seilio ar ddau draethawd x 2,500 o eiriau40%

Disgrifiad cryno

Bwriad y modiwl yw cyflwyno prif themau hanes Cymru yn yr oesoedd canol a'r cyfnod modern cynnar; nodi'r elfennau o newid a pharhad yn niwylliant a gobeithion y Cymru rhwng 1200-1800 ynghyd ag annog myfyrwyr i ddatblygu agwedd feirniadol tuag at ysgrifennu hanes.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC