Cod y Modiwl HC31230  
Teitl y Modiwl CYMRU ERS 1945  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor Aled G Jones  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Elfennau Anghymharus WH31230 , CF31220  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   18 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester3 Awr  60%
Asesiad Semester Traethodau: 2 traethawd (1 x 4,000 o eiriau, 1 x 2,500 o eiriau)40%

Canlyniadau dysgu

Ar ol cwblhau?r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fod yn gallu:
a) Dangos eu bod yn gyfarwydd a chorff sylweddol o wybodaeth hanesyddol ym maes hanes modern a chyfoes Cymru.

Beirniadu, trafod a deall ffynonellau ar ystod o faterion gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol, sy?n ymwneud a hanes Cymru fodern.

Dangos eu bod yn gyfarwydd ag ystod eang o dechnegau hanesyddol, sy?n berthnasol i archwilio llywodraeth, pleidiau gwleidyddol, carfannau pwyso, a mudiadau cymdeithasol.

Casglu a dadansoddi eitemau perthnasol o dystiolaeth hanesyddol, o ffynonellau eilaidd ac ystadegau.

Darllen, dadansoddi ac ystyried yn feirniadol destunau eilaidd a gwreiddiol, yn enwedig llyfrau ac erthyglau, ond hefyd papurau newyddion, pamphledi, gohebiaeth argraffiedig, a phapurau seneddol.

Ystyried y berthynas rhwng hanes a disgyblaethau eraill, yn enwedig gwyddor wleidyddol, cymdeithaseg a theori ieithyddiaeth.

Datblygu?r gallu i werthuso cryfderau a gwendidau dadleuon hanesyddol penodol a, lle bo angen, eu herio.

Datblygu sgiliau llafar (na chant eu hasesu) ac ysgrifenedig, trwy gyfrwng trafodaethau seminar a thraethodau.

Gweithio?n annibynnol ac ar y cyd, a chymryd rhan mewn trafodaethau gr?p (ni chant eu hasesu).

Disgrifiad cryno

Bydd y modiwl hwn yn disgrifio ac yn ceisio esbonio rhai o brif ddigwyddiadau'r hanner canrif diwethaf yn hanes Cymru. Trwy ddwyn sylw at ddatblygiadau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd a diwylliannol yn y Gymru gyfoes, byddwn yn ystyried ymatebion y Cymry fel pobl i'r newidiadau pell-gyrhaeddol hynny. Byddwn hefyd yn ystyried y dylanwad gafodd sefydliadau gwleidyddol a diwylliannol Cymreig, Prydeinig ac Ewropeaidd ar dwf ein hunaniaeth genedlaethol. Yn olaf, bydd y modiwl yn rhoi cysyniadau fel 'cynrychiolaeth wleidyddol' ac 'arweinyddiaeth gymdeithasol' yng nghyd-destun yr ysgrifau diweddaraf ar hanes a chymdeithaseg y Gymru fodern.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Testun A Argymhellwyd
John Davies (1993) A history of Wales / Hanes Cymru
K.O.Morgan (1981) Rebirth of a Nation. Wales 1880-1980

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC