Cod y Modiwl HC33130  
Teitl y Modiwl CYMRU A'R TUDURIAID 1530-1603  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Eryn M White  
Semester Semester 1  
Elfennau Anghymharus WH33130  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   18 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester3 Awr  60%
Asesiad Semester Traethodau: 2 traethawd (1 x 4,000 o eiriau, 1 x 2,500 o eiriau)40%

Canlyniadau dysgu

On completion of this module, students should be able to:
a) Demonstrate familiarity with a substantial body of historical knowledge in the field of society, religion and authority in Wales in the sixteenth century.
b) Engage in source criticism, discussion and understanding of the major developments in Welsh history in this period, including the centralisation of authority and the religous changes subsequent to the split from Rome.
d) Gather and sift appropriate items of historical evidence
e) Read, analyse and reflect critically on secondary and primary texts, in particular the actual text of the Acts of Union, the Protestant proganda produced during the period and the historical discussion on the reception of Protestantism in Wales.
f) Develop the ability to evaluate strengths and weaknesses of particular historical arguments and where necessary challenge them.
g) Develop oral (not assessed) and written skills which will have been improved through seminar discussions and essays
h) Work both independently and collaboratively, and to participate in group discussions (not assessed).

Disgrifiad cryno

Bwriad y cwrs yw archwilio effeithiau rhai o ddatblygiadau arwyddocaol y cyfnod hwn ar Gymru. Astudir rhai pynciau yn fanwl, gan gynnwys cwestiwn dadleuol yr 'uno' rhwng Cymru a Lloegr, ynghyd a natur ac arwyddocad y berthynas rhwng llinach y Tuduriaid a phobl Cymru. Archwilir yn ogystal natur dylanwad y Dadeni Dysg ar Gymru a'r effeithiau ar yr iaith Gymraeg yn fwyaf arbennig. Rhoddir sylw hefyd i dderbyniad y grefydd Brotestannaidd yn y wlad a cheisir asesu'r graddau y llwyddodd y ffydd newydd ac estron hon i ddadorseddu grym dylanwad ofergoeliaeth a dewiniaeth ymhlith y boblogaeth yn gyffredinol.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Testun A Argymhellwyd
G.H. Jenkins (1983) Hanes Cymru yn y Cyfnod Modern Cynnar 1530-1760 Caerdydd
Glanmor Williams (1993) Renewal and Reformation: Wales c.1415-1642 Rhydychen

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC