Cod y Modiwl HC33230  
Teitl y Modiwl CYMDEITHAS A DIWYLLIANT CYMRU 1660-1800  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Eryn M White  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Elfennau Anghymharus WH33230  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   18 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr Seminarau.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester3 Awr  60%
Asesiad Semester Traethodau: 2 traethawd (1 x 4,000 o eiriau, 1 x 2,500 o eiriau)40%

Canlyniadau dysgu

On completion of this module, students should be able to:
a) Demonstrate familiarity with a substantial body of historical knowledge in the field of society and culture in Wales in the long eighteenth century.
b) Engage in source criticism, discussion and understanding of the revivals in education, religion and culture which influenced Wales during this period and their long-term significance.
c) Gather and sift appropriate items of historical evidence
d) Read, analyse and reflect critically on secondary and primary texts, in particular the discussion relating to `the Methodist interpretation of history?.
e) Develop the ability to evaluate strengths and weaknesses of particular historical arguments and where necessary challenge them.
f) Develop oral (not assessed) and written skills which will have been improved through seminar discussions and essays
g) Work both independently and collaboratively, and to participate in group discussions (not assessed).

Disgrifiad cryno

Awgrymid mai dyma'r cyfnod pan osodwyd y sylfeini ar gyfer y Gymru fodern. Amcan y modiwl hwn yw astudio'r newidiadau a'r datblygiadau a gyfrannodd at y broses hon. Profodd y ddeunawfed ganrif gyfres o ddiwygiadau mewn addysg, crefydd, diwylliant a hunaniaeth genedlaethol, ynghyd a thwf yr haenau canol a dechreuadau radicaliaeth wleidyddol. Ceisir hefyd asesu dylanwad rhai unigolion blaenllaw wrth lunio hunaniaeth y Cymry. Y mae gwahanol haneswyr wedi cyfeirio at Griffith Jones, Howel Harris a Iolo Morganwg fel 'Cymro mwyaf ei oes'. Ond pa un ohonynt mewn gwirionedd a gafodd yr effaith mwyaf dwfn a pharhaol ar gymdeithas a diwylliant Cymru?

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Testun A Argymhellwyd
Prys Morgan (1981) The Eighteenth Century Renaissance
G.H. Jenkins (1983) Hanes Cymru yn y Cyfnod Modern Cynnar

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC