Cod y Modiwl HC33330  
Teitl y Modiwl TROSEDD, TERFYSG A MOESOLDEB 1750-1850  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Eryn M White  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   18 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr Seminarau.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester3 Awr  60%
Asesiad Semester Traethodau: 2 traethawd (1 x 4,000 o eiriau, 1 x 2,500 o eiriau)40%

Canlyniadau dysgu

On completion of this module, students should be able to:
a) Demonstrate familiarity with a substantial body of historical knowledge in the field of crime and protest in general and the Welsh context in particular.
b) Engage in source criticism, discussion and understanding of the problems facing the historian when dealing with questions relating to crime, protest and morality.
c) Gather and sift appropriate items of historical evidence
d) Read, analyse and reflect critically on secondary and primary texts, in particular popular literature from the period, such as ballads and interludes.
e) Develop the ability to evaluate strengths and weaknesses of particular historical arguments and where necessary challenge them.
f) Develop oral (not assessed) and written skills which will have been improved through seminar discussions and essays
g) Work both independently and collaboratively, and to participate in group discussions (not assessed).

Disgrifiad cryno

Y mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y cyfnod rhwng y Diwygiad Methodistaidd a Brad y Llyfrau Gleision. Awgrymwyd bod y cyntaf yn amcanu at greu `cenedl o bobl ddiflas?, ac yn sgil yr ail ceisiwyd creu'r ddelwedd o Gymru fel `gwlad y menyg gwynion?, heb dor-cyfraith yn amharu arni. Awgryma'r cyhuddiadau yn y Llyfrau Gleision yngl'r ag anfoesoldeb yn y Gymru Anghydfurffiol na lwyddodd y Methodistiaid yn eu nod. Bwriad y modiwl yw archwilio dylanwad Anghydffurfiaeth ar syniadau am foesoldeb, agweddau'r boblogaeth yn gyffredinol at drosedd a chamymddwyn, a'r rhesymau dros derfysgoedd hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yn cydgerdded a Chymru sobor a difrifol yr Anghydfurffwyr, felly, yr oedd Cymru a oedd weithiau'r afreolus a llawn rialtwch, ac a oedd mewn rhai achosion yn troi llygad dall i drosedd a chamymddwyn.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Testun A Argymhellwyd
Deirdre Beddoe Welsh Convict Women
G. Nesta Evans Social Llife in Mid-Eighteenth Century Anglesey
D. Hay, E.P. Thompson a P. Linebaugh (goln) Albion's Fatal Tree
T. Herbert & G.E. Jones (goln) People and Protest: Wales 1815-1880
David Howell Patriarchs and Parasites
David Howell The Rural Poor
Geraint H. Jenkins The Foundations of Modern Wales
D.J.V. Jones Before Rebecca
D.J.V. Jones Crime in Nineteenth-Century Wales
D.J.V. Jones The Last Rising
Frank McLynn Crime and Punishment in Eighteenth-Century England
Derec Llwyd Morgan Y Diwygiad Mawr
Prys Morgan (gol.) Brad y Llyfrau Gleision
Prys Morgan The Eighteenth-Century Renaissance
George Rude The Crowd in History 1730-1848
John Stevenson Popular Disturbances in England, 1700-1832
D. Thomas Cau'r Tiroedd Comin
E.M. White Praidd Bach y Bugail Mawr
Ivor Wilks South Wales and the Rising of 1839
David Williams The Rebecca Riots
Gwyn A. Williams The Merthyr Rising
G. Williams (gol.) Merthyr Politics

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC