Cod y Modiwl HC34130  
Teitl y Modiwl CYMDEITHAS CYMRU FODERN 1868-1950  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Paul B O'Leary  
Semester Semester 2  
Elfennau Anghymharus WH34130  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   18 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester3 Awr  60%
Asesiad Semester Traethodau: 2 traethawd (1x 4,000 o eiriau, 1 x 2,500 o eiriau)  40%

Canlyniadau dysgu

On completion of this module, students should be able to:
a) Demonstrate familiarity with a substantial body of historical knowledge relating to developments in Welsh society in the period 1868-1950
b) Reflect critically on the relationship between fundamental social and economic change and wider social practices, and the creation of new social and political identities
c) Demonstrate familiarity with a wide range of historical techniques relevant to the social history of modern Wales
d) Gather and sift appropriate items of historical evidence
e) Read, analyse and reflect critically on secondary texts
f) Develop the ability to evaluate strengths and weaknesses of particular historical arguments and where necessary challenge them.
g) Develop oral (not assessed) and written skills which will have been improved through seminar discussions and essays
h) Work both independently and collaboratively, and to participate in group discussions (not assessed).

Disgrifiad cryno

Nod y modiwl hwn yw olrhain y prif newidiadau cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol yng Nghymru oddi ar 1868. Ymhlith y themau a drafodir fydd goruchafiaeth a dirywiad y Gymru ymneilltuol Ryddfrydol; effaith dau Ryfel Byd ar y gymdeithas a'r newidiadau a achoswyd gan y Dirgwasgiad rhwng y rhyfeloedd; goruchafiaeth y Blaid Lafur ac ail-lunio'r economi oddi ar 1945.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Testun A Argymhellwyd
John Davies (1990) Hanes Cymru
K O Morgan (1981) Rebirth of a Nation: Wales 1880-1980

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC