Cod y Modiwl LL10120  
Teitl y Modiwl LLYDAWEG I DDECHREUWYR I  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhisiart J Hincks  
Semester Semester 1  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  70%
Asesiad Semester Aseiniad: 10 set o ymarferion ysgrifenedig  30%

Canlyniadau dysgu

1. Dylai''''r myfyrwyr fedru defnyddio''''r amser gorffennol agos/perffaith a''''r amser gorffennol pell/gorberffaith a hefyd rai ffurfiau berfol amser presennol.
2. Dylai fedru defnyddio''''r iaith ar lafar ac yn ysgrifenedig, a medru ei darllen ar lefel elfennol.

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad i Lydaweg cyfoes. Amcan y cwrs yw galluogi'r myfyriwr i gynnal sgwrs elfennol yn yr iaith ac i ddechrau ei hysgrifennu a'i darllen.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC