Cod y Modiwl LL20220  
Teitl y Modiwl LLYDAWEG I DECHREUWYR II  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhisiart J Hincks  
Semester Semester 2  
Rhagofynion LL10220 LL20120 neu LL10120  
Elfennau Anghymharus  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   48 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  60%
Asesiad Semester Oral Examination:  20%
Asesiad Semester Continuous Assessment:  20%

Canlyniadau dysgu

1. Dylai''''r myfyrwyr fedru defnyddio, yn ogystal â''''r amserau a ddysgwyd yn LL10120/LL20120, amser presennol parhaol y ferf bezon ac amser presennol arferiadol amryw ferfau eraill, rheolaidd ac afreolaidd.
2. Dylai fedru''''r iaith ar lafer ac yn ysgrifenedig a medru mynd i''''r afael â thestunau elfennol yn yr iaith.

Disgrifiad cryno

Parhad o CY22320, sef cyflwyniad i'r Llydawg, ei gramadeg a'i theithi. Yn bennaf, pwysleisir dysgu siarad yr iaith a'i defnyddio.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC