Cod y Modiwl LL20320  
Teitl y Modiwl LLYDAWEG (CWRS IAITH UWCH)  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhisiart J Hincks  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Rhagofynion Cyfarteledd o 40% yn LL10120 a LL10220 Neu yn LL20220 a LL20320  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   30 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  50%
Asesiad Semester ymarferion  50%

Canlyniadau dysgu

1. Dylai''''r myfyriwr fedru defnyddio holl amserau''''r ferf a medru sgwrsio yn weddol ddidrafferth ar lefel elfennol.
2. Dylai fedru darllen llyfrau Llydaweg, gyda chymorth geiriadur.
3. Dylai fedru ysgifennu''''r iaith yn weddol gywir.

Disgrifiad cryno

Parhad o'r cwrs i ddechreuwyr yw'r modiwl hwn. Y nod yw cwblhau'r gwersi yn y llyfr Kenteliou Brezoneg Dinzez, gwenud ambell ymarefer ieithyddol ychwanegol a gwrando ar ambell destun llafar, er mwyn dod i ddeall siaradwyr Llydaweg yn well.

Gellir dilyn y cwrs hwn fel parhad o CY11320 neu fel parhad o CY22420.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC