Cod y Modiwl LL30220  
Teitl y Modiwl LLYDAWEG (CWRS IAITH UWCH)  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhisiart J Hincks  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Rhagofynion LL20320  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr yn gynwysedig gyda Seminarau/ Dosbathiadau Tiwtorial a Nifer, a Hyd, y Dosbarthiadau Ymarfer  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  50%
Asesiad Semester ymarferion  50%

Canlyniadau dysgu

1. Dylai''''r myfyriwr fedru deall a defnyddio priod-ddulliau''''r Llydaweg a dylai fod yn gyfarwydd â phrif nodweddion y prif dafodieithoedd.
2. Dylai ddeall amryw ddiarhebion a medru ysgrifennu ysgrifau, storiau a thraethodau elfennol yn y Llydaweg.
3. Dylai fedru ei fynegi ei hun ar lafar mewn Llydaweg safonol, ac eithaf rhywiog.
4. Dylai fedru gyfieithu o''''r Gymraeg i''''r Llydaweg.

Disgrifiad cryno

Parhad o CY22220: (i) ymarferion iaith amrywiol;   (ii) astudiaeth o destunau o ddiddordeb ieithyddol yn bennaf - straeon gwerin, darnau mewn tafodiaieth, a golwg fanwl ar nodweddion yr iaith ddiweddar.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC