Cod y Modiwl LL30320  
Teitl y Modiwl LLENYDDIAETH LYDAWEG  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhisiart J Hincks  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Rhagofynion LL10120 NEU LL20220  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  75%
Asesiad Semester Essay: Ymarferion  25%

Canlyniadau dysgu

1. Dylai''r myfyrwir fod yn gyfarwydd â gwaith llenyddol prif lenorion Llydaweg yr ugeinfed ganrif a deall arwyddocâd a dylanwad cyhoeddi''r Barzhaz Breizh yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
2. Dylai fedru darllen gwaith llenorion cyfoes y Llydaweg.
3. Dylai fedru gwerthfawrogi llenyddiaeth Lydaweg a medru throsi i Gymraeg.

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad i Ienyddiaeth Lydaweg a geir yn y modiwl hwn. Rhoddir pwyslais ar gyfiethiau o'r Llydaweg i'r Gymraeg. Cynigir y modiwl hwn bob yn ail flwyddyn am yn ail ag LL30420.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC